பார்வையாளர்கள்

Images

விவசாயிகள்

வேளாண்துறைகள்

வேளாண் பொறியியல் துறை

வேளாண் வணிகம் மற்றும் விற்பனை வாரியம்

வேளாண் உற்பத்தியாளர்கள்

முதலீட்டாளர்கள், பண்ணை ஒப்பந்ததாரர்கள்

மலர் சாகுபடியாளர்கள்,

தோட்டக்கலை பயிர் சாகுபடியாளர்கள்

நர்சரி உரிமையாளர்கள்

ஆராய்ச்சி உதவியாளர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பவியலாளர்கள்

Images

விதை தரச்சான்று நிறுவனங்கள்

வணிகர்கள், மொத்த விற்பனை மற்றும் சில்லறை விற்பனையாளர்கள்

சர்வதேச மற்றும் உள்நாட்டு பிரதிநிதிகள்

வேளாண் விஞ்ஞானிகள்

நிர்வாக இயக்குனர்கள் மற்றும் மேலாளர்கள்

இந்திய மற்றும் பன்னாட்டு நிறுவனங்கள்

வர்த்தக மற்றும் பதிவு பெற்ற உற்பத்தியாளர்கள்

மத்திய, மாநில அரசு நிறுவனங்கள் மற்றும் துறைகள்

முக்கிய அம்சங்கள்

80 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் இந்த கண்காட்சிக்கு வருகை புரிவார்கள்

உயர் தொழில்நுட்பம்

புதிய கண்டுபிடிப்புகள்

நேரடி விளக்க காட்சி

அரசு ஆதரவு துறைகள்

வல்லுனர் கலந்தாய்வு

வணிக உத்திகள்