பங்கேற்ப்பாளர்கள்

Images

வேளாண் கருவிகள், பண்ணை கருவிகள் மற்றும் விரிவாக்க கருவிகள்

வேளாண் இடுபொருட்கள்

மீன் வளர்ப்பு

வேளாண் வர்த்தக ஆலோசனை நிறுவனங்கள்

வங்கிகள் மற்றும் காப்பீட்டு சேவை நிறுவனங்கள்

பயோ தொழில்நுட்பம் மற்றும் திசு வளர்ப்பு

கயிறு பொருட்கள் மற்றும் கருவிகள்

பருவநிலை கட்டுப்பாட்டு கருவிகள் மற்றும் ஆட்டோமேஷன்

குளிர்பதன கிடங்கு

ஆற்றல் வளமையம்

உணவு தயாரிக்கும் கருவிகள்

மலர் தொழில்நுட்பம்

Images

பசுமை வீடு அமைத்தல்

அறுவடை தொழில்நுட்ப கருவிகள்

கைகளால் இயக்கப்படும் கருவிகள்

தோட்டக்கலை கருவிகள்

மூலிகை பயிர்கள் மற்றும் நர்சரி

இறவை மற்றும் நீர் தொழில்நுட்பம்

கால்நடை மற்றும் பால் பண்ணை

பண்ணை பொருட்கள் விற்பனை மற்றும் கருவிகள்

வேளாண் விதைகள் தயாரிப்பாளர் மற்றும் ஏற்றுமதியாளர்

துல்லிய பண்ணை கருவிகள்

பருவநிலை கட்டுப்பாடு மற்றும் ஆட்டோமேஷன் கருவிகள்

செடி வளர்ப்பு பொருட்கள் மற்றும் விதைகள்

Images

சேமிப்பு கருவிகள் மற்றும் பேக் கேஜிங்

நோடல் அரசு ஏஜென்சிகள் மற்றும் துறைகள்

பண்ணை பராமரிப்பு கருவிகள்

மண் பரிசோதனை கருவிகள்

அறுவடை பின்சார் தொழில்நுட்ப கருவிகள்

விதைகள், தானியங்கள்,

வேளாண் வணிக ஆலோசனையாளர்கள்

தோட்டக்கலைத் துறை

இயற்கை விவசாயம்

கோழி மற்றும் மீன் பண்ணைகள்

பேக் கேஜிங் கருவிகள்

பம்ப்செட் மற்றும் மோட்டார்

விதை தரச்சான்று